การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 18 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 (11-13 มี.ค. 67 ช่างฝีมือปัจวิทยา ปทุมธานี) 24
2 รุ่นที่ 17 สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 (16-18 ก.พ. 67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์) 28
3 รุ่นที่ 16 สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 (12-14 กุมภาพันธ์ 2567 การกีฬาแห่งประเทศไทย) 29
4 รุ่นที่ 15 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (กราฟิก) ระดับ 1 (29-31 ม.ค. 67 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) 27
5 รุ่นที่ 14 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (29-31 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์) 23
6 รุ่นที่ 13 สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุมฯ (MICE) ระดับ 1 (23-25 มกราคม 2567 สสปน. และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) 10
7 รุ่นที่ 12 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (22-24 มกราคม 2567 วิทยาลัยอาชีพบ้านไผ่ ขอนแก่น) 12
8 รุ่นที่ 11 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 (17-19 มกราคม 2567 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ จำกัด ชลบุรี) 10
9 รุ่นที่ 10 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน) ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา) (5-7 มกราคม 2567) 9
10 รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จำนวน 6 สาขา (8-10 มกราคม 2567) 62
11 รุ่นที่ 8 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม จำนวน 3 สาขา (19-21 ธันวาคม 2566) 30
12 รุ่นที่ 7 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 รีรหัส (15 ออนไลน์ 19-22 ธันวาคม 2566 สพร. 3 ชลบุรี) 23