การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

10 มิ.ย. 2567 51

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

20 พ.ค. 2567 68

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

17 พ.ค. 2567 112

ประกาศ เรื่อง ขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

25 เม.ย. 2567 352

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567)

9 เม.ย. 2567 221

ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๗ สมุทรสาคร เรื่อง ขาวพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

15 ส.ค. 2566 261

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง มิถุนายน พ.ศ.2566)

13 ก.ค. 2566 205

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 2

11 เม.ย. 2566 238

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

23 ม.ค. 2566 1,723

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

4 ต.ค. 2565 411

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน และให้กู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ภารกิจ 4 ด้านของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริการประชาชนและสถานประกอบการ