การแสดงผล

+
-

ประชาชนอุ่นใจเพราะช่างไฟฟ้าไทยมีมาตรฐาน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  คลิก 

ไฟล์แนบ :: 69_File_ประกาศค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-(ฉบับที่ 11)_22072565103310_.pdf ดาวน์โหลด