การแสดงผล

+
-

ประชาชนอุ่นใจเพราะช่างไฟฟ้าไทยมีมาตรฐาน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  คลิก 

 

ไฟล์แนบ :: 69_File_กำหนดสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เป็นสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ_10092566161355_.pdf ดาวน์โหลด