การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

เลขที่ 59/4 หมู่1 ซอยวัดพันธุวงษ์ ตำบลบ้านเกาะ

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์ 0-3487-9318 - 20 

034-879072

ฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อ 102 

กลุ่มงานแผนงานและสารสนเทศ ต่อ 106

กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (รับรองหลักสูตร) ต่อ 105

กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานและประเมินความรู้ความสามารถ  ต่อ 215

Fan Page : www.facebook.com/dsdsamutsakhon

e-mail :saraban-skn@dsd.go.th หรือ  samutsakhon.dsd@gmail.com

 

 

 

ติดต่อเรา