การแสดงผล

+
-

อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน  คลิก 

ไฟล์แนบ :: 69_File_ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝืมือ (ฉบับที่ 12)_10092566160856_.pdf ดาวน์โหลด