การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

13 ม.ค. 2566

ขั้นตอนการยื่นแบบ สท.2 (แบบแสดงการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ PRB e-Service

7 ม.ค. 2566

แบบสำรวจข้อมูลภายใต้โครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

5 ม.ค. 2566

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1 พ.ย. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

25 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

23 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

23 ต.ค. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

18 ต.ค. 2565

รีบต่ออายุใบอนุญาตช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ก่อนหมดอายุ

10 ต.ค. 2565