การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565)

27 ก.ค. 2565 5

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)

20 เม.ย. 2565 51

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2564)

31 ม.ค. 2565 91

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2564)

25 ต.ค. 2564 152

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ย. 2564 164

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุร เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2565

8 ก.ย. 2564 181

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

7 ก.ย. 2564 184

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2564 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)

27 ก.ค. 2564 224

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2564)

15 ธ.ค. 2563 327

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อมและจ้างเหมาพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม - 30 กันยายน 2564)

2 ธ.ค. 2563 330

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ หลักสูตรสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานบริษัทภายในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 15 คน วันที่ 27-28 ก.ย. 2564 ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และอาคารช่างไฟฟ้า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ