การแสดงผล

+
-

แนะนำช่างฝีมือ

รูป ชื่อ-นามสุกล อีเมล หลักสูตรที่จบ ดูเพิ่มเติม
นาย เมธา - ด่านสกุลเจริญ - จบการฝึกอบรมในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ,ทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานสาขา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1
นาง หยาดรุ้ง - วัชรพลชัย - หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รุ่นที่1 พ.ศ.2553