การแสดงผล

+
-

เชิญชวน ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

เชิญชวน ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการประเมินเพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

 
หลักฐานที่ใช้สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อขอรับ หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
1.ใบสมัคร คร.10
2.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาว
3.สำเนาบัตรประชาชน
4.สำเนาวุฒิบัตรทดสอบฯช่างไฟฟ้าฯ
5.สำเนาวุฒิการศึกษา
6.หนังสือรับรองการทำงาน
7.สำเนาการฝึกอบรม
 
ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท
 
 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่    036-510203  งานรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่รูปด้านบน