การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานตามแผน/ผลผลิต/โครงการ/กิจกกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่าง 1 ต.ค. 63 - 13 ส.ค. 64) 28/09/2564
ผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (ต.ค. 58 - พ.ค. 59) 05/07/2559