การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2 มี.ค. 67)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ