การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่

14 ก.ย. 2564 69

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค. 64

3 ส.ค. 2564 121

สนพ.บุรีรัมย์ สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค. 64

1 มิ.ย. 2564 210

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มีนาคม 2564

5 เม.ย. 2564 175

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ธันวาคม 2563

15 ม.ค. 2564 216

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน ตุลาคม 2563

3 พ.ย. 2563 248

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กันยายน 2563

7 ต.ค. 2563 260

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน กรกฎาคม 2563

10 ส.ค. 2563 255

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน พฤษภาคม 2563

19 มิ.ย. 2563 263

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ขสร.1) เดือน มีนาคม 2563

3 เม.ย. 2563 310

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: นายวิทูลย์ ทองย้อย ผู้รับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ช่างเครื่องปรับอากาศ

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมเชิงปฏิบัติการ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ