การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

ที่ตั้ง 88 ม.4 บ้านโคก ถนนบุรีรัมย์-ห้วยราช

ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์ 044 634 608, 044 634 609

ผู้ดูแลระบบ : นางสาวนันทิดา   ฉลาดเจน 

https://www.facebook.com/สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์

E-mail : buriramdsdskill@gmail.com

 

ติดต่อเรา