การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567

1 เม.ย. 2567

ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)

28 มี.ค. 2567

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 2567

5 ก.พ. 2567

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ

6 ต.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย. 66

18 ก.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 66

2 พ.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีค. 66

11 เม.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก

22 มี.ค. 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กพ. 66

3 มี.ค. 2566