การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 บทความธันวาคม2564.pdf 87
2 เอกสารตรวจสอบภายใน 8-64.pdf 366
3 ข้อมูลข่าวสารบทความต่างๆ.pdf 454
4 CitizenKnowledge36-2563.pdf 342
5 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือพร้อม flow ณ วันที่ 27 มิย 62.docx 1165
6 นโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน.jpg 369
7 นโยบาย.jpg 400
8 Gpf2560.pdf 584
9 IMG_20180215_0002.pdf 427
10 ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ.pdf 882
11 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf 538
12 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน.pdf 503