การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 บทความธันวาคม2564.pdf 190
2 เอกสารตรวจสอบภายใน 8-64.pdf 612
3 ข้อมูลข่าวสารบทความต่างๆ.pdf 648
4 CitizenKnowledge36-2563.pdf 480
5 คู่มือสำหรับประชาชน 19 คู่มือพร้อม flow ณ วันที่ 27 มิย 62.docx 1311
6 นโยบายเน้นหนักกระทรวงแรงงาน.jpg 492
7 นโยบาย.jpg 527
8 Gpf2560.pdf 780
9 IMG_20180215_0002.pdf 549
10 ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ.pdf 1087
11 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf 683
12 เกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉิน.pdf 659