การแสดงผล

+
-

ตอบซักนิด ในความคิดของท่าน เพื่อพัฒนางานบริการของเรา

ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานตามลิงค์นี้ค่ะ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPSuOBw_ORrUXq0oOHu8URZTvl0xKcAU_biR_OuwIggY9WMw/formResponse