การแสดงผล

+
-

การฝึกทักษะออนไลน์

สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก 
เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft 5 หลักสูตรด้วยกัน
ได้แก่
1. Microsoft Word Intermediate >> Click
2. Microsoft PowerPoint Intermediate >> Click
3. Microsoft Excel Intermediate >> Click
4. Microsoft Sway >>  Click
5. Basic Cybersecurity >>   Click
DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
 
 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 
 
 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย