การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรภายนอก (งบจังหวัด)

28 มี.ค. 2567

ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงานตามประเด็นแผนการตรวจราชการ

8 มี.ค. 2567

สาธิตนวัตกรรมการประยุกต์ใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์

8 มี.ค. 2567

ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

8 ธ.ค. 2566

ร่วมจัดนิทรรศการโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา 40

4 ธ.ค. 2566

BURIRAM MARATHON 2024

22 พ.ย. 2566

บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน

21 พ.ย. 2566

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

20 พ.ย. 2566

ยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผู้ใช้บริการต้องได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

10 พ.ย. 2566