การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25 อัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 1208
26 ปคก.ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน.PDF 379
27 ปคก.กำหนดจำนวนการจ้างฯ.pdf 302
28 ปคก.แบบเครื่องหมาย.PDF 281
29 ปคก.-ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จะขอให้นายทะเบี.PDF 299
30 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมแม็ก.PDF 336
31 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมทิก.PDF 359
32 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 356
33 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพา.PDF 416
34 ประกาศกระทรวงแรงงาน-กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะฯ.PDF 479
35 ปคก.หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ประเมินฯ26-4(2).pdf 296
36 ปคก.แบบสมุดประจำตัว หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขฯ.PDF 372