การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 WI-EL-05 คู่มือวิธีการใช้งานระบบการขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินฯ.pdf 37
14 WI-EL-04 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานฯ ผู้ประเมิน.pdf 58
15 WI-EL-03 คู่มือการใช้งานระบบการออกใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามา.pdf 37
16 WI-El-01 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานคำขอมีสมุดประจำตัว.pdf 34
17 WI-L-06 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 52
18 WI -EL-09 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน_ศูนย์ประเมิน.pdf 35
19 WI-EL-10 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ การบันทึกราย.pdf 33
20 WI-L-05-คู่มือปฏิบัติงานการออกใบแทนหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน.pdf 40
21 WI-L-04 คู่มือปฏิบัติงานการรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.pdf 49
22 WI-L-11 คู่มือและวิธีปฏิบัติงานการเปรียบเทียบของนายทะเบียนตามระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงง.pdf 89
23 WI-L-08 คู่มือการปฏิบัติงานการขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินฯ.pdf 39
24 WI-L-03 คู่มือปฏิบัติงาน การออกใบแทนหนังสือรับรองความรุุ้ความสามารถ.pdf 43