การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ระบบจัดการข้อร้องทุกข์ ร้องเรียน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 63
2 มาตรการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 66
3 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pdf 63
4 WI-L-07 คู่มือวิธีปฏิบัติงาน การขออนุญาตเป็นศูนย์ประเมิน.pdf 150
5 WI-EL-02 คู่มือวิธีการใช้งานระบบการประเมินความรู้.pdf 187
6 WI-L-12 คู่มือวิธีการปฏิบัติงานการออกคำสั่งนายทะเบียน พ.ศ. 2545.pdf 105
7 WI-L-02 คู่มือปฏิบัติงาน การประเมินความรู้ความสามารถ.pdf 317
8 WI-L-01 คู่มือปฏิบัติงานการขอมีสมุดประจำตัว การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติม และกรณีชำรุดสูญหาย.pdf 104
9 WI-EL-06 คู่มือการใช้งานระบบขอขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.pdf 98
10 WI-L-09 คู่มือวิธีปฏิบัติงาน การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานฯ.pdf 123
11 WI-EL-08 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบการขอใบแทนหน.pdf 95
12 WI-EL-07 คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน การใช้งานระบบ การขอเป็นศูน.pdf 96