การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 2565

10 มิ.ย. 2565 77

จัดซื้อจัดจ้าง

3 ธ.ค. 2563 411

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการ

11 มี.ค. 2563 499

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 มี.ค. 2563 526

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

5 มี.ค. 2563 540

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

2 ก.ย. 2562 541

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562 616

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562 596

ประกาศสำนักงานฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ

16 พ.ค. 2562 618

ประกวดราคาจ้าง

18 ก.ย. 2561 635

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: วิธีการทำกะหรี่ปั๊บ หรือ เคอรี่พั๊ฟ ไส้ไก่

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ศึกษาดูงานของนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บริการประชาชนและสถานประกอบการ