การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
2 การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อที่ 2 รอบ 1 65 บค 02 11/03/2565
2 การป้องกันการทุจริต ข้อที่ 3 รอบ 1 65 บค 02 03/02/2565
1.การเปิดเผยข้อมูล รอบ ที่ 1 ปี 65 บค.02 17/01/2565
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อที่ 7 รอบ 2 64 10/09/2564
การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อที่ 8 รอบ 2 64 10/09/2564
การป้องกันการทุจริต ข้อที่ 10 รอบ 2 64 10/09/2564
การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ 1 รอบ 2 64 10/09/2564
การใช้งบประมาณ ข้อที่ 2 รอบ 2 64 10/09/2564
การใช้อำนาจ ข้อที่ 3 รอบ 2 64 10/09/2564
คุณภาพการดำเนิน ข้อที่ 6 รอบ 2 64 10/09/2564
การเปิดเผยข้อมูล ข้อที่ 9 รอบ 2 64 10/09/2564
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อที่ 4 รอบ 2 64 09/09/2564