การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วิธีการทำกะหรี่ปั๊บ หรือ เคอรี่พั๊ฟ ไส้ไก่

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

สื่อวีดิทัศน์ เกี่ยวกับการฝึกอาชีพตามภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน