การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

6 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

5 ต.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566

12 ก.ย. 2565

TOR งานจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ก.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ก.ย. 2565

ประกาศประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

9 ก.ย. 2565

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ 2565

10 มิ.ย. 2565

จัดซื้อจัดจ้าง

3 ธ.ค. 2563