การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ขั้นตอนการเก็บล็อกไฟล์.docx 4625
2 โปรแกรมรวมไฟล์ภาพเป็นPDF.rar 586
3 โปรแกรมปรับขนาดภาพ.rar 593
4 คู่มือการใช้งานระบบการฝึกอบรมผ่านเว็บ(E-Training).PDF 814
5 ตัวอย่างเอกสารสรุปจบเตรียมฯ.rar 427
6 สุดยอดโปรแกรมที่ทุกคนตามหา ถอนรากถอนโคน Baidu PC Faster.docx 1085
7 Baidu_Block_Folder.zip 406
8 Baidu_Remover_v3.1.zip 415
9 คู่มือครูฝึก.rar 540
10 โปรแกรมสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF.rar 448
11 THSarabunIT๙.zip 431
12 คู่มือติดตั้ง font1.doc 851