การแสดงผล

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 20 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร