การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 

97 ม.7 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000

โทรศัพท์ :042-378-469 โทรสาร : 042-378-465

 Facebook : www.facebook.com/nongbuaskill

https://www.dsd.go.th/Nongbualamphu

แบบสอบถามควมพึงพอใจของประชาชน https://forms.gle/9MGosFgehEoKH4HS8

ติดต่อเรา