การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

25 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

20 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

20 พ.ค. 2565

พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภูจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน

19 พ.ค. 2565

ฝึกเตรียมเข้าทำงาน หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

18 พ.ค. 2565

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรม ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร

17 พ.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน พ.ศ.2565

6 พ.ค. 2565

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน

6 พ.ค. 2565

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 เดือน มีนาคม

7 เม.ย. 2565