การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
2 การทอผ้าพื้้นเมือง 30 ปกติ 4 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร