การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
การประชุมคณะทำงาน KPI 6 ต.ค.66.pdf 9,024 KB .pdf 132
ระเบียบวาระการประชุม.pdf 285 KB .pdf 16
เอกสาร 1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1-2566.pdf 1,652 KB .pdf 21
เอกสาร 2 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดกรม รอบ 12 เดือน 2566.pdf 74 KB .pdf 47
เอกสาร 3 ร่างปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี 2567.pdf 195 KB .pdf 121
Template Internal KPI 2567.pptx 1,580 KB .pptx 166