การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) (N).docx 435
2 คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง).docx 190
3 คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 176
4 17()~1.DOC 184
5 คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 180
6 คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 165
7 คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 195
8 13()~1.DOC 186
9 คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 202
10 คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 176
11 คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน (N).docx 306
12 คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (N).docx 323