การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) (N).docx 325
2 คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง).docx 120
3 คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 115
4 17()~1.DOC 120
5 คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 120
6 คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 120
7 คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 131
8 13()~1.DOC 128
9 คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 130
10 คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 125
11 คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน (N).docx 252
12 คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (N).docx 266