การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คู่มือที่ 1 หลักสูตร (กรณีเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมเองหรือจ้างจัดฝึกอบรม) (N).docx 531
2 คู่มือที่ 19 ขอใช้เครื่องหมายจ้างงาน (ปรับปรุง).docx 250
3 คู่มือที่ 18 ขอใบแทนศูนย์ประเมิน (ปรับปรุง).docx 262
4 17()~1.DOC 271
5 คู่มือที่ 16 รับรององค์กรอาชีพ (ปรับปรุง).docx 256
6 คู่มือที่ 15 การขอใบแทนผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 233
7 คู่มือที่ 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน (ปรับปรุง).docx 281
8 13()~1.DOC 264
9 คู่มือที่ 12 หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (ปรับปรุง).docx 288
10 คู่มือที่ 11 การขอมีสมุดประจำตัว (ปรับปรุง).docx 253
11 คู่มือที่ 29 เงินอุดหนุนส่งค่าทดสอบเข้ากองทุน (N).docx 367
12 คู่มือที่ 28 เงินอุดหนุนนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี (N).docx 389