การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ระเบียบวาระการประชุม.pdf 195 KB .pdf 364
เอกสาร 1 ความเชื่อมโยงตัวชี้วัด (แก้ไข).pptx 380 KB .pptx 717
เอกสาร 2 ตัวชี้วัด ปี 2563.rar 2,336 KB .rar 187
เอกสาร 3 ฐานข้อมูลตัวชี้วัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.pptx 336 KB .pptx 306
ตัวชี้วัด IMD WEF.xlsx 16 KB .xlsx 274
แบบฟอร์ม เทมเพลตตัวชี้วัด 2564.pptx 89 KB .pptx 252
แบบฟอร์มความเชื่อมโยงตัวชี้วัดในแต่ละด้าน.pptx 110 KB .pptx 271