การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมตามแผนงาน 1 จังหวัด 1 หลักสูตร โดยดำเนินการในโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการปลูกพืช ในโรงเรือนอัจฉริยะ ( 30 ชั่วโมง)

27 มิ.ย. 2565 6

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

27 มิ.ย. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลยดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาการบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ

22 มิ.ย. 2565 17

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1

21 มิ.ย. 2565 12

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 พ.ย. 2564 124

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

5 ต.ค. 2564 142

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563 385

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563 378

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563 531

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563 485

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2560 875

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 ก.ย. 2559 978

ประกาศสอบซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559 800

จำหน่ายคุรุภัณฑ์ขายทอดตลาด

10 ก.ค. 2558 905

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: โครงการอบรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ