การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

*** ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักสูตร โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ***

12 ม.ค. 2565

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

11 ม.ค. 2565 5

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดเลย และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่...สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565

10 ม.ค. 2565 7

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย เปิดฝึกหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ

22 ธ.ค. 2564 14

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

4 พ.ย. 2564 40

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2564)

5 ต.ค. 2564 67

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

14 ธ.ค. 2563 289

จ้างเหมาบริการ

14 ธ.ค. 2563 301

การจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีการขายทอดตลาด

15 มิ.ย. 2563 403

ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

22 เม.ย. 2563 388

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

19 ก.ย. 2560 761

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเลย มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2560

20 ก.ย. 2559 884

ประกาศสอบซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ก.ย. 2559 709

จำหน่ายคุรุภัณฑ์ขายทอดตลาด

10 ก.ค. 2558 806

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พระราชกรณียกิจ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ