การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๙ พิษณุโลก ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๓ หมู่ ๒ บ้านเพีย ถนนไร่ทาม-สงเปือย  ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย อยู่บนเนื้อที่ ๓๔ ไร่  ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ๑๗ กิโลเมตร