การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับเข้าฝึกอบรมภายใต้โครงการต่างๆ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ต่อยอดความรู้ด้านดิจิทัล โดยให้ผู้อบรมหลักสูตรดังกล่าวในเว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

https://www.dsd.go.th/

ไฟล์แนบ :: 82_Images_banner เว็บไซต์ สำหรับคอมพิวเตอร์_03032566144206_.jpg ดาวน์โหลด