การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

27 ก.พ. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

21 ก.พ. 2567 6

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: กิจกรรมการศึกษาดูงานและรับสมัครเข้าฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ