การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการจัดประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ

23 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

19 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรีร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

18 เม.ย. 2567

วารสารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน DSD NEWS ปีที่ 12 ฉบับที่ 55 มกราคม - มีนาคม 2567

17 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ

9 เม.ย. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรม

9 เม.ย. 2567

คอร์สเรียนฟรี

9 เม.ย. 2567

เตือนภัยเพจปลอม

9 เม.ย. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาใหญ่ เนื่องในวันจักรี

5 เม.ย. 2567