การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี

29 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

28 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป(ประเทศไทย) จำกัด

14 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้

14 ก.ย. 2566

การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569

14 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมออกอากาศรายการ "NBT มีคำตอบ

13 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล สำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม

13 ก.ย. 2566

ข่าวปลอม โปรดอย่าหลงเชื่อ

12 ก.ย. 2566

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เปิดฝึกอบรมตามโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

12 ก.ย. 2566