การแสดงผล

+
-

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ,พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สาวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2559 สนใจขอรับเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 25 กันยายน 2558  งานบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ โทร 0 3451 0617