การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศจ้างเหมาบริการ

25 ส.ค. 2566

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังานทำความสะอาดอาคารสถานที่ , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 ก.ย. 2561

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ตำบลหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2561

สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

21 ส.ค. 2560

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 มี.ค. 2558