การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รู้หรือไม่? กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายนันทชัย ปัญญาสุรสิทธิ์) ตรวจราชการ รอบที่ 3

บริการประชาชนและสถานประกอบการ