การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 8

24 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะของแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ

24 พ.ค. 2567

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2567

1 พ.ค. 2567 20

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2567

1 พ.ค. 2567 6

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

14 พ.ค. 2567 7

ประกาศจ้างเหมาบริการ

25 ส.ค. 2566 129

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังานทำความสะอาดอาคารสถานที่ , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 ก.ย. 2561 1,071

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ตำบลหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2561 1,026

สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

21 ส.ค. 2560 1,268

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559 1,250

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558 1,865

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 มี.ค. 2558 1,205

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2 มี.ค. 67)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ