การแสดงผล

+
-

สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

21 ส.ค. 2560

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี เปิดสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2561 กำหนดเปิดซองสอบราคา ภายในวันที่ 11 กันยายน 2560 เวลส 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม 3 ชั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ผู้สนใจขอรับเอกสารสอบราคารและยื่นซองสอบราคาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560 ณ งานบริหารงานทั่วไป อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี 99/9 ม.7 ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3451 0617

ไฟล์แนบ :