การแสดงผล

+
-

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ตำบลหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2561

...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ขอส่งประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ตำบลหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังจังหวัดกาญจนบุรี ผ่านทางอีเมล์ d_kanchana@dsd.go.th หรือช่องทงตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :

ไฟล์แนบ :