การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

28 พ.ค. 2567 7

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

14 พ.ค. 2567 17

ประกาศจ้างเหมาบริการ

25 ส.ค. 2566 140

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนังานทำความสะอาดอาคารสถานที่ , พนักงานดูแลรักษาต้นไม้สนามหญ้า สวนหย่อม และพนักงานขับยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ 2562

13 ก.ย. 2561 1,087

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น ตำบลหนองลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 ก.พ. 2561 1,039

สอบราคาจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

21 ส.ค. 2560 1,279

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

5 ก.ย. 2559 1,260

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

16 ก.ย. 2558 1,880

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2 มี.ค. 2558 1,220

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2 มี.ค. 67)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ