การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าตรวจสอบความพร้อมและความเหมาะสมของผู้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

17 ต.ค. 2564 10

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการ เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน

17 ต.ค. 2564 10

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

14 ต.ค. 2564 11

วันจันทร์ที่ 11 ต.ค. 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

12 ต.ค. 2564 15

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: แนะนำกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Thai version)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ