การแสดงผล

+
-

เชิญชวนดาวโหลด DSD Application

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอแนะนำช่องทางระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application) พร้อมให้บริการทั้งใน  AppStore และ PlayStore แล้ววันนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้

AppStore (ios) :  https://apps.apple.com/us/app/dsd/id1529223067

PlayStore (android) :  https://play.google.com/store/apps/details?id=th.dsd.app

ระบบการให้บริการประชาชนด้วยแอปพลิเคชัน (DSD Application) จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอันเป็นประโยชน์ที่ส่งตรงจากภาครัฐถึงมือประชาชน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว?ผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่ง DSD Application ประกอบด้วย

1. การบริการประชาชน

    -  ฝึกอบรม

       1)  ข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรม

       2)  สมัครฝึกอบรม 

       3)  ฝึกอบรมออนไลน์

    -  มาตรฐานฝีมือแรงงาน

       1) ข้อมูลมาตรฐานฝีมือแรงงาน

       2) สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

    -  พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

       1) ตรวจสอบสถานะการยื่นรับรองหลักสูตร และค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริม 2545

       2) ตรวจสอบผลการพิจารณาอนุมัติเงินกู้และเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

   - บริการดาวน์โหลดวุฒิบัตรและหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์

   - แอปพลิเคชันรวมช่าง

   - แอปพลิเคชั่น DSD Smart Skill and Service

2. ประชาสัมพันธ์

   - ข่าวประชาสัมพันธ์

   - ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

   - คู่มือบริการประชาชน

3. แสดงที่อยู่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และเบอร์โทรศัพท์

4. คำถามที่พบบ่อย (Frequency Asked Question : FAQ)

    - การฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

    -  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

    -  พ.ร.บ. ส่งเสริม พ.ศ. 2545

    - การรับรองความรู้ความสามารถ