การแสดงผล

+
-

ฝึกทักษะออนไลน์ กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กด Click !!ที่รูปภาพด้านบนได้เลยจร้า

DSD Online Training

เดือนกรกฎาคม 2565 นี้
สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก
เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft
5 หลักสูตรด้วยกัน ได้แก่
1. Microsoft Word Intermediate
2. Microsoft PowerPoint Intermediate
3. Microsoft Excel Intermediate
4. Microsoft Sway
5. Basic Cybersecurity
DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา
ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย

 

DSD Online Training "เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
 
 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 
 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย