การแสดงผล

+
-

ระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System)

กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้พัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน(MOL Service Center System)เป็นการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จำนวน ๒๔ งานบริการที่สำคัญของหน่วยงานในสังกัด เข้าถึงบริการด้วยบัญชีเดียวกับทุกบริการของกระทรวงแรงงาน
ในรูปแบบ Single Sign Onเพื่อความความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงบริการ
และลดการจำรหัสผู้ใช้งานหลายระบบพร้อมมเปิดบริการให้ประชาชน
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามลิงค์ที่ปรากฏด้านล่าง
 
หรือกดที่ภาพด้านบนเพื่อดูวีดิทัศน์แนะนำการใช้งาน