การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมืแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุน.pdf 6
2 ตารางนับวันยื่นรับรองหลักสูตรในระบบ 60 วัน ประจำปี_2567.pdf 57
3 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน_PDF.pdf 51
4 ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจ.pdf 55
5 ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-ฉบับที13.pdf 46
6 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่12).pdf 48
7 1. วิธีการคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบ ปี 2566.pdf 71
8 2.แบบ สท.2 ประจำปี 2566.pdf 73
9 3. ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service.pdf 68
10 4.ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 2548-ปัจจุบัน.pdf 45
11 5.ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2567.pdf 55
12 6.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ฯ.pdf 49