การแสดงผล

+
-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

10 มิ.ย. 2567

...

ประกาศประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล ขนาด 1 ตัน)

ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

บริษัท วี อาร์ ที ออโตเวิลด์ จำกัด ซึ  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 832,000 บาท

ไฟล์แนบ :ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ